Tabel: Rijbewijskeuring vanaf 75e jaar (per 1 januari 2014)

Tabel: Rijbewijskeuring vanaf 75e jaar (per 1 januari 2014)
Leeftijd Geldigheidsduur rijbewijs Medische keuring
Tot 65e jaar 10 jaar Niet nodig
Vanaf 65e tot 70e jaar Maximaal 10 jaar of tot uw 75e jaar Niet nodig
Vanaf 70e tot 75e jaar Maximaal 5 jaar Niet nodig
Vanaf 75e jaar 5 jaar Verplicht